Bardufoss Flystasjon

BetongConsult A.s inngår stor gulvkontrakt med Forsvarsbygg Nord-Norge. Det er inngått en storkontrakt med Forsvarbygg Nord-Norge om totalrehabilitering og epoxybehandling av gulvarealer ved Bardufoss Flystasjon. Arbeidene vil pågå i en tidsperiode på ca. 1 år.