Ny skifertrapp St. Olavs kirke, Oslo

Etter omfattende grunnarbeid med fjerning av undermasser av jord, leire o.l. som medførte stor ustabilitet av eksisterende steintrapp, ble det bygget ny trapp med nytt fundament, armering, betongkonstruksjon og skiferheller med ilagte varmekabler høsten 2011.

Dette vil også være et fundament for vår virksomhet fremover- nykonstruksjoner i grensesnittet mellom betong og skifer/ stein.