Prosjekter

Betongrehabilitering

Nedenfor er angitt noen bilder fra forskjellige typer prosjekter vi har gjennomført på betongrehabiliteringssiden siden vi startet med utførelse av dette på begynnelsen av 1980-tallet.

galleri

Parkeringsanlegg

Høsten 2010 startet vi opp med et av Norges største beleggingsjobber på parkeringshus med polyurethanbelegg, nemlig IT- Fornebu/ Staoil- garasjen på Fornebu.

Se omtale Les mer her

Annonse_IT-Fornebu

I 2010 startet vårt samarbeidsprosjekt med Vedal Prosjekt A.s vedr. parkeringsanlegget i forbindelse med Barcode- utbyggingen i Oslo.

parkering2

Omtalen fra Byggeindustrien nr. 9/ 2010 ser du her

Bilder fra Ila Senter- nåværende St.Hans Haugen Senter, Oslo.

parkering