Parkeringsanlegg

Med bakgrunn i den store tilgangen og erfaringen vi har fra et meget bredt spekter av systemer og leverandører har vi som intensjon overfor våre kunder å tilby et riktig gulvsystem på de valgte bruksområder.

Videre ønsker vi å fokusere på bestandige løsningsalternativ ut fra gjeldende mekaniske, termiske og kjemiske belastninger som gulvet blir utsatt for i ulike typer virksomhet.

Dette gjør vi gjerne i direkte dialog med brukeren av gulvet slik at vi kan dimensjonere en optimal gulvløsning som på lang sikt vil være kostnadseffektiv overfor vår oppdragsgiver.

Vi arbeider aktivt med å beskrive tilpassede gulvsystemer utfra et bredt produktspekter. Vi har derfor ingen særskilte begrensninger med å kunne levere parkeringsbelegg til alle typer formål – alt fra normalt belastede gulv til utfordrende problemsoner.

Generelt om løsningsvalg

Når det gjelder løsninger i parkeringshus kan vi beskrive et tjuetalls løsninger som er aktuelle, men i hovedsak fokuserer vi på følgende forhold:

  1. Gir et estetisk og mer attraktivt utseende i parkeringshuset.
  2. Gir diffusjonstett slitemembran som hindrer salter/ vann i å trenge ned i betongunderlaget, og som derved bevarer konstruksjonen.
  3. Rissoverbyggende egenskaper til belegget forutsetter produkter på polyuretanbasis som har elastiske egenskaper, noe som stive epoxysystemer ikke har.
  4. Eget membransjikt med høy elastisitet som opptar bevegelser eller riss i underlag.
  5. Forslag til fargevalg med nøytrale grå farger (renholdsvennlige) i kjøresoner med tilpasset sklisikring, og med noe mørkere fargevalg på biloppstillingsplasser – mange RAL-farger er mulige
  6. Kjøreramper krever heller ekstra slitesjikt med slitesterkt tilslag i stedet for membransjikt, siden vann/væsker ikke blir stående på gulv med sterkt fall.
  7. Meget god bestandighet mot slitasje.