Barcode- utbyggingen, Oslo

 I nært og konstruktivt samarbeid med Vedal Prosjekt as inngikk vi kontrakt vedr. beleggingen på polyurethanbasis i forbindelse med den flerårige utbyggingen som nå pågår her.