BetongConsult A.s introduserer nå høytrykks- og lavviskøs systemet RASCOR

BetongConsult A.s introduserer nå høytrykks- og lavviskøs systemet RASCOR flexin system med ”no cure no pay” garanti.

På samme måte som det tidligere RENESCO- systemet forener man med dette de mange motstridende elementer som oppstår i forbindelse med varig vanntetting av betong (i riss, ekspansjonsfuger, fuger, over-flater o.l. under ekstreme vanntrykk).

Dette er det eneste på markedet som kombinerer muligheten for ekstreme injeksjonstrykk med variable herdetider og elastiske injeksjonsmasser (i herdet tilstand). Disse variablene medfører at man kan få gjennomtrengning av injeksjonsmasse i selv de tynneste svinnriss i de tykkeste konstruksjoner.

SE INFO

For injeksjon i tuneller: SE INFO

Vi feirer 30 år!

I 2014 feirer vi 30 års drift som aksjeselskap. Selskapet ble stiftet i 1984, og bedriften har gjennom tiden frem til i dag hatt hovedfokuset på betongrehabilitering, kjemisk injeksjon samt industribelegninger av alle avskygninger. Nå er det mye fokus på parkeringsbelegg, og vi legger mye energi i å jobbe med systemer som er optimale i forhold til de krav kunden stiller.

I den senere tid har det vært mye fokus på metoder, levetidsbetraktninger m.m., og i dette perspektivet har vi et meget godt grunnlag for å vite hva som fungerer godt, og hva som ikke fungerer så bra.

Ny skifertrapp St. Olavs kirke, Oslo

Etter omfattende grunnarbeid med fjerning av undermasser av jord, leire o.l. som medførte stor ustabilitet av eksisterende steintrapp, ble det bygget ny trapp med nytt fundament, armering, betongkonstruksjon og skiferheller med ilagte varmekabler høsten 2011.

Dette vil også være et fundament for vår virksomhet fremover- nykonstruksjoner i grensesnittet mellom betong og skifer/ stein.

Utbyggingen av IT- Fornebu/ Statoil- garasjen, Fornebu

Sammen med PEAB gjennomførte vi i denne perioden et av Norges største prosjekter m.h.t.. polyurethanbelegging på parkeringsdekker av plasstøpt betong samt avretting av hulldekkeelementer.

Totalt ble 50.000 m2 behandlet i denne perioden, noe som krevde ekstrem god logistikk fra alle involverte parter i prosjektet (PEAB, RESCON, BASF).