Nasjonalbiblioteket, Oslo

BetongConsult A.s betongrehabiliterer Nasjonalbiblioteket, Oslo. BetongConsult A.s er nå godt i gang med rehabiliteringen av Nasjonalbiblioteket i Oslo. Rehabiliteringen omfatter utvendig fasaderehabilitering samt innvendig skadeutbedring, og arbeidene her vil fortsette utover store deler av 2004.