Regjeringskvartalet, Oslo

BetongConsult A.s har inngått kontrakt vedr. rehabilitering og epoxybelegging på garasjeanlegget i Regjeringsbygget. BetongConsult A.s er nå godt i gang med rehabiliteringen, epoxybeleggingen og oppmerkingen av ca. 6000 m2 gulvarealer på garasjeanleggene i regjeringskvartalet.