«Skanskahuset», Oslo

BetongConsult A.s betongrehabiliterer det nye hovedkvarteret for SKANSKA NORGE i Oslo. BetongConsult A.s er nå godt i gang med rehabiliteringen av det tidligere hovedkontoret for Rikstrygdeverket på Drammensveien 60 i Oslo.Etter rehabiliteringen skal alle Skanskas virksomheter i Oslo inn i bygget.