Snøhvitutbyggingen, Hammerfest

BetongConsult A.s deltar på Snøhvit- utbyggingen i Hammerfest. A.s har nå gjennomført første del av sitt samarbeidsprosjekt med Statoil på Snøhvit. Engasjementet vil fortsette med samarbeid med øvrige prosjektpartnere i 2004.