Vi feirer 30 år!

I 2014 feirer vi 30 års drift som aksjeselskap. Selskapet ble stiftet i 1984, og bedriften har gjennom tiden frem til i dag hatt hovedfokuset på betongrehabilitering, kjemisk injeksjon samt industribelegninger av alle avskygninger. Nå er det mye fokus på parkeringsbelegg, og vi legger mye energi i å jobbe med systemer som er optimale i forhold til de krav kunden stiller.

I den senere tid har det vært mye fokus på metoder, levetidsbetraktninger m.m., og i dette perspektivet har vi et meget godt grunnlag for å vite hva som fungerer godt, og hva som ikke fungerer så bra.