BetongConsult A.s introduserer nå høytrykks- og lavviskøs systemet RASCOR

BetongConsult A.s introduserer nå høytrykks- og lavviskøs systemet RASCOR flexin system med ”no cure no pay” garanti.

På samme måte som det tidligere RENESCO- systemet forener man med dette de mange motstridende elementer som oppstår i forbindelse med varig vanntetting av betong (i riss, ekspansjonsfuger, fuger, over-flater o.l. under ekstreme vanntrykk).

Dette er det eneste på markedet som kombinerer muligheten for ekstreme injeksjonstrykk med variable herdetider og elastiske injeksjonsmasser (i herdet tilstand). Disse variablene medfører at man kan få gjennomtrengning av injeksjonsmasse i selv de tynneste svinnriss i de tykkeste konstruksjoner.

SE INFO

For injeksjon i tuneller: SE INFO