Nasjonalbiblioteket, Oslo

BetongConsult A.s betongrehabiliterer Nasjonalbiblioteket, Oslo. BetongConsult A.s er nå godt i gang med rehabiliteringen av Nasjonalbiblioteket i Oslo. Rehabiliteringen omfatter utvendig fasaderehabilitering samt innvendig skadeutbedring, og arbeidene her vil fortsette utover store deler av 2004.

Snøhvitutbyggingen, Hammerfest

BetongConsult A.s deltar på Snøhvit- utbyggingen i Hammerfest. A.s har nå gjennomført første del av sitt samarbeidsprosjekt med Statoil på Snøhvit. Engasjementet vil fortsette med samarbeid med øvrige prosjektpartnere i 2004.