Gyllenborg skole, Tromsø

BetongConsult A.s inngår kontrakt om fasaderehabilitering av hele skolen. Prosjekt utføres i 2009. Dette prosjektet gjennomføres i nært samarbeid mellom Tromsø kommune, BetongConsult A.s og Skanska Norge As.

Bardufoss Flystasjon

BetongConsult A.s inngår stor gulvkontrakt med Forsvarsbygg Nord-Norge. Det er inngått en storkontrakt med Forsvarbygg Nord-Norge om totalrehabilitering og epoxybehandling av gulvarealer ved Bardufoss Flystasjon. Arbeidene vil pågå i en tidsperiode på ca. 1 år.

Regjeringskvartalet, Oslo

BetongConsult A.s har inngått kontrakt vedr. rehabilitering og epoxybelegging på garasjeanlegget i Regjeringsbygget. BetongConsult A.s er nå godt i gang med rehabiliteringen, epoxybeleggingen og oppmerkingen av ca. 6000 m2 gulvarealer på garasjeanleggene i regjeringskvartalet.

«Skanskahuset», Oslo

BetongConsult A.s betongrehabiliterer det nye hovedkvarteret for SKANSKA NORGE i Oslo. BetongConsult A.s er nå godt i gang med rehabiliteringen av det tidligere hovedkontoret for Rikstrygdeverket på Drammensveien 60 i Oslo.Etter rehabiliteringen skal alle Skanskas virksomheter i Oslo inn i bygget.